ΙΚΤΕΟ CAR CONTROL | ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ | ΚΤΕΟ Αθήνα | KTEO Θεσσαλονίκη | KTEO

1351 Οχήματα Βρέθηκαν:
  • Όλα τα οχήματα

Σας προσφέρουμε εντελώς δωρεάν τον πρώτο ελληνικό φωτογραφικό οδηγό για την ανεύρεση του αριθμού πλαισίου κάθε οχήματος. Ο χαραγμένος σε σταθερό σημείο κάθε οχήματος αριθμός πλαισίου είναι το βασικό χαρακτηριστικό που ταυτοποιεί κάθε όχημα. Το σε ποιο σημείο του οχήματος αυτός είναι χαραγμένος, απασχολεί αρκετές φορές όχι μόνο τους ελεγκτές στα ΚΤΕΟ αλλά και άλλους επαγγελματίες, όπως ασφαλιστές, επισκευαστές, άνδρες των σωμάτων ασφαλείας κ.α. Η βάση δεδομένων ξέρουμε ότι δεν είναι πλήρης, αλλά σας διαβεβαιώνουμε ότι συμπληρώνεται καθημερινά. Επίσης, περιμένουμε τις παρατηρήσεις των χρηστών για βελτιώσεις ή διορθώσεις λαθών.

Το έργο είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών όλου του τεχνικού προσωπικού του ΙΚΤΕΟ CAR CONTROL και της αμέριστης στήριξης από την διοίκηση του ΚΤΕΟ, η οποία και προσέφερε τους πόρους υλοποίησής του.

Υπεύθυνοι του έργου είναι οι μηχανολόγοι τεχνολόγοι μηχανικοί Βλαστάρης Νίκος και Βεντούρης Νεκτάριος – Ελευθέριος.

Σχεδιασμός – Υλοποίηση – Προγραμματισμός

Επιλέγουμε κατά σειρά:

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Επιλέγουμε Δίκυκλο ή Επιβατικό ή Φορτηγό. Στα Δίκυκλα προς το παρόν δεν συμπεριλαμβάνονται τα μοτοποδήλατα (50 cc και κάτω). Στα επιβατικά συμπεριλαμβάνονται μόνο τα επιβατικά μέχρι 8 θέσεων ενώ στα φορτηγά μόνο τα ελαφρού τύπου, μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους. Σύντομα θα συμπεριληφθούν και βαρέα οχήματα.

ΜΑΡΚΑ: Επιλέγουμε το εργοστάσιο κατασκευής

ΜΟΝΤΕΛΟ: Εφ΄ όσον έχουμε επιλέξει ΜΑΡΚΑ το μενού θα μας εμφανίσει μόνο τα Μοντέλα της επιλεγμένης μάρκας από τα οποία κάνουμε την επιλογή ενός.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: Επιλέγουμε το έτος κατασκευής του οχήματος

ΚΥΒΙΚΑ: Επιλέγουμε τον κυλινδρισμό του οχήματος

1. Σε κάθε επιλογή που κάνουμε εμφανίζονται αμέσως τα αποτελέσματα, έτσι αν π.χ. δεν συμπληρώσουμε την Χρονολογία ή και τα Κυβικά κάποιου οχήματος, μπορούμε πάλι να δούμε όλες τις διαθέσιμες καταχωρήσεις ΕΙΔΟΥΣ-ΜΑΡΚΑΣ-ΜΟΝΤΕΛΟΥ.

2. Μετά από κάθε αναζήτηση, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε νέα αναζήτηση, χρειάζεται να πατάμε το κουμπί «Αφαίρεση Φίλτρων».

Όλα τα δικαιώματα της βάσης δεδομένων με τις θέσεις των αριθμών πλαισίων ανήκουν στην εταιρία CARCONTROL ΙΚΤΕΟ Α.Ε.Ε. και είναι κατοχυρωμένα νομικά. Επιτρέπεται μόνο η εμφάνιση των δεδομένων στον υπολογιστή των χρηστών.