ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ε.Ι.Χ.
Φ.Ι.Χ. ΕΩΣ 3,5Τ
Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
ΝΕΚΡΟΦΟΡΕΣ
ΑΥΤ/ΜΕΝΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ

52 €
58 €
38 €
45 €
58 €
52 €
58 €
30 €

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ (ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΚΤΕΟ ΜΑΣ

5 €
6 €
4 €
4 €
6 €
5 €
6 €
3 €

ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ

10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ

13 €
14 €
9 €
11 €
14 €
13 €
14 €
7 €

ΓΙΑ ΕΚΟΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΚ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΚΕΚ ΓΙΑ Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ)

10 €

5 €

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΙΧ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΦΙΧ <=3,5Τ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LPG CNG ΣΕ ΕΙΧ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LPG CNG ΣΕ ΦΙΧ<=3,5Τ

ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LPG CNG ΣΕ ΕΙΧ

ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LPG CNG ΣΕ ΦΙΧ<=3,5Τ

ΤΙΜΗ

5 €

5 €

2 €

81 €

96 €

40 €

48 €

02/05/2019