ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΚΟΣ/ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ

 

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ
από CAR CONTROL από άλλο ΚΤΕΟ
Επιβατικά οχήματα Ιδιωτικής Χρήσης πλην εκπαιδευτικών 45 € 5 € 10 € 11 €
Επιβατικά οχήματα Δημόσιας Χρήσης 38 € 4 € 10 € 9 €
Ιδιωτικής Χρήσης εκπαιδευτικά 43 € 4 € 10 € 9 €
Ασθενοφόρα 55 € 6 € 10 € 13 €
Νεκροφόρες 50 € 5 € 10 € 11 €
Μηχανοκίνητα Τροχόσπιτα / Αυτοκινούμενα 55 € 6 € 10 € 13 €
Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους – ADR 55 € 6 € 10 € 14 €
Μοτοσυκλέτες 25 € 3 € 10 € 6 €
ΚΕΚ για για όλα τα οχήματα 10 €
Φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με μικτό βάρος άνω των 3,5 και όχι μεγαλύτερο των 12 τόνων – ADR,ATP 69 € 8 € 10 € 17 €
Φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με μικτό βάρος άνω των 12 τόνων – ADR,ATP 77 € 9 € 10 € 19 €
Λεωφορεία μονώροφα μήκους έως και 10μ 66 € 7 € 10 € 16 €
Λεωφορεία μονώροφα μήκους άνω των 10μ 76 € 9 € 10 € 19 €
Λεωφορεία αρθρωτά – διώροφα 81 € 10 € 10 € 20 €
Ρυμουλκούμενα – Ημιρυμουλκούμενα με μικτό βάρος άνω των 3,5 και όχι μεγαλύτερο των 10 τόνων – ADR,ATP 50 € 5 € 10 € 12 €
Ρυμουλκούμενα – Ημιρυμουλκούμενα με μικτό βάρος άνω των 10 τόνων – ADR,ATP 60 € 6 € 10 € 15 €
Συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) με τον ίδιο αριθμό κυκλοφορίας– ADR,ATP 86 € 10 € 10 € 21 €
Τουριστικά τρενάκια 76 € 9 € 10 € 19 €
Έλεγχος ύπαρξης προεγκατεστημένου ABS 30 €

*ΓΙΑ ΕΚΟΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Στις τιμές αρχικού / περιοδικού ελέγχου εφαρμόζεται έκπτωση 15% σε οχήματα κυριότητας Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ καθώς και σε ανέργους.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΙΧ 5 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 10 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ 2 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 12 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΜΟΥ) 12 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LPG/CNG ΣΕ ΕΙΧ 81 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LPG/CNG ΣΕ ΦΙΧ<=3,5Τ 96 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LPG/CNG ΣΕ ΕΙΧ 40 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LPG/CNG ΣΕ ΦΙΧ<=3,5Τ 48 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ σε Φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με μικτό βάρος άνω των 3,5 και όχι μεγαλύτερο των 12 τόνων 138 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LPG/CNG σε Φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με μικτό βάρος άνω των 3,5 και όχι μεγαλύτερο των 12 τόνων 69 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ σε Φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με μικτό βάρος άνω των 12 τόνων 154 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LPG/CNG σε Φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με μικτό βάρος άνω των 12 τόνων 77 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ σε Λεωφορεία μονώροφα μήκους έως και 10μ 132 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LPG/CNG σε Λεωφορεία μονώροφα μήκους έως και 10μ 66 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ σε Λεωφορεία μονώροφα μήκους άνω των 10μ 152 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LPG/CNG σε Λεωφορεία μονώροφα μήκους άνω των 10μ 76 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ σε Λεωφορεία αρθρωτά – διώροφα 162 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LPG/CNG σε Λεωφορεία αρθρωτά – διώροφα 81 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ σε Συνδυασμούς οχημάτων (συρμοί) με τον ίδιο αριθμό κυκλοφορίας 172 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LPG/CNG σε Συνδυασμούς οχημάτων (συρμοί) με τον ίδιο αριθμό κυκλοφορίας 86 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ σε Τουριστικά τρενάκια 152 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LPG/CNG σε Τουριστικά τρενάκια 76 €