ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Πριν φέρετε το αυτοκίνητό σας για τεχνικό έλεγχο.

Φροντίστε:
1. Να είναι καθαρό, τουλάχιστον στα σημεία που ελέγχεται η ταυτότητα του οχήματος. Δηλαδή να φαίνεται καθαρά ο αριθμός πλαισίου και ο αριθμός κινητήρα.
2. Να διαθέτει πυροσβεστήρα εγκεκριμένου τύπου και πλήρες φαρμακείο
3. Στη περίπτωση που το όχημα φέρει μεμβράνες στους υαλοπίνακες, φροντίστε να διαθέτετε το αντίστοιχοπιστοποιητικό απο τον εγκαταστάτη των μεμβρανών.