Στατιστικά στοιχεία Τεχνικών Ελέγχων 2017 – από τα ΚΤΕΟ όλης της Ελλάδας