Στατιστικά στοιχεία Τεχνικών Ελέγχων 2016 – από τα ΚΤΕΟ όλης της Ελλάδος