Πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων της Αττικής για τεχνικό έλεγχο του 2018 | ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ | ΚΤΕΟ Αθήνα | KTEO Θεσσαλονίκη | KTEO