ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το ΙΚΤΕΟ CAR CONTROL διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό από τις κορυφαίες στον κόσμο εταιρείες προσδίδοντας στους πελάτες του ποιοτικό έλεγχο υψηλής ποιότητας με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και με πιστοποιήσεις από τους αντίστοιχους φορείς.

Οι υπηρεσίες του έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015