5d9bd784bfd234610bf8ba15e7ad6a4e_L | ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ | ΚΤΕΟ Αθήνα | KTEO Θεσσαλονίκη | KTEO