ΜΠΛΕ θα είναι το χρώμα των νέων αυτοκόλλητων ενδεικτικών σημάτων ΚΤΕΟ