ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

Ο Τεχνικός έλεγχος μοτοποδηλάτων – μοτοσικλετών αφορά όλα τα δίκυκλα άνω των 50 κυβικών. (Άδεια που έχει εκδοθεί στο Υπουργείο)

– Έλεγχος της ταυτότητας του δικύκλου(πινακίδα κυκλοφορίας, αρ. πλαισίου,αρ. κινητήρα, κλπ)
– Έλεγχος καυσαερίων
– Ταχύμετρο (μόνο για μοτοποδήλατα έως 50cc)
– Έλεγχος συστήματος πέδησης στο φρενόμετρο
– Ηχομέτρηση
– Οπτικοί Έλεγχοι
– Έλεγχος των φώτων