Παράταση Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου λόγω μέτρων αποφυγής διασποράς του COVID -19